Cursul de bază  cuprinde următoarele conţinuturi :

  • Dezvoltarea psihologică şi sănătatea copiilor la vârsta minoră şi adolescentă
  • Comunicarea non- violenţă şi managementul conflictului
  • Consilierea şi analiza managementului de caz (Clearing şi planificarea ajutorului.Metode de consiliere)
  • Competenţe-chei in activitatea echipei  transdisziplinară
  • Activitatea  social-pedagogică a familiei ( Instruirea pe gender) . Rolurile în familie, drepturile femeilor, egalitatea de gen,  probleme, legate de violenţa domestică

Facebook