Cursul de specializare  include lucrul cu bibliografia copilului, reguli de bună purtare și metode de intervenție în situații de criză. Cursurile  de specializare sunt organizate în concordanță cu doleanțele și necesitățile solicitanților și vor include conținuturi suplimentare.

Cursul de specializare cuprinde următoarele 2 module:

Supervizare de caz                                                                           

Aprofundare în lucrul cu biografia

Facebook