Proiect GHID – Grija.Hrana.Intregrare.Dezvoltare

Proiect finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA)

Scopul primordial al proiectului GHID este reducerea sărăciei și contribuția la respectarea drepturilor copiilor din regiunile rurale ale Republicii Moldova.

Grupurile țintă directe ale proiectului sunt grupele vulnerabile din 19 localități rurale puternic afectate de sărăcie și emigrare: oameni în vârstă, femei (mame singure) și copii, rămași într-o constelație familială redusă. Un alt grup țintă direct este reprezentat de angajatele/ții din domeniul social-pedagogic, care vor fi școlarizate/ți în cadrul unui curs de perfecționare.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

 • Asigurarea cu hrană a 1115 persoane în etate în cadrul  a 7 centre sociale, 8 cantine sociale și 3 centre de familie, precum și prevenirea neglijării bătrânilor, ce nu mai pot locui independent.
 • Susținerea și consolidarea a 120 familii  în depășirea situațiilor de criză, precum  și susținerea femeilor și copiilor în dezvoltarea perspectivelor de viață dincolo de violență și lipsă de adăpost.
 • Dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale ale 100 angajați  din domeniul social-pedagogic din cadrul organizației și din alte organizații publice și private, pentru a putea acorda sprijin familiilor vulnerabile din regiunile rurale.

Principalele activități sunt:

 • Activități de pregătire a mâncării în cantinele sociale și repartizarea mâncării proaspăt gătite în cantinele sociale și centre;
 • Livrarea regulată la domiciliul persoanelor în etate a mesei calde, precum și ajutor în gospodărie în caz de necesitate;
 • Continuarea cazărilor pentru 80-90 de vârstnici;
 • Recrutarea voluntarilor;
 • Implementarea serviciilor de consiliere (consiliere în educație, consilierea femeilor și familiilor, lucrul cu biografiile copiilor, precum și a apelurilor în caz de criză) cu un personal instruit;
 • workshop-uri pentru femei și suport în învățare pentru copiii din centrele de familie;
 • Instituirea a 3 centre de familie în Congaz, Lăpușna și Sănătăuca;
 • Construcția serelor și amenajarea grădinilor în 3 centre sociale;
 • Instalarea panourilor solare pe acoperișurile celor 7 centre sociale pentru apă caldă.

Durata proiectului: 1 Noiembrie 2013 – 31 Octombrie 2017

Valoarea finanțării acordate: 3.000.000 EUR

Facebook