Programul de îngrijire socială și post-școlară pentru copii și tineri din cadrul Centrului Multifuncțional Congaz

Proiect finanțat de Kindermissionswerk „Die Sternsinger” Aachen.

Obiectivul general al proiectului constă în oferirea suportului necesar copiilor dezavantajați din satul Congaz întru a spori rezultatele academice, a îmbunătăți procesul educațional și pentru a dezvolta abilitățile sociale.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

•    Asigurarea pentru 30 de copii din cadrul Centrului Multifuncțional Congaz din familiile vulnerabile a aprovizionării zilnice cu alimente, a activităților extra-școlare, a instruirilor zilnice privind creșterea abilităților de viață, a activităților de agrement care includ activități creative (arte și meserii), sport și recreere, celebrarea sărbătorilor comunitare, dans, lectură etc.
•    Asigurarea anuală pentru 108 copii a vacanței în cadrul taberelor de vară.

Durata proiectului: 1 ianuarie 2018- 31 decembrie 2020.

Valoarea finanțării acordate: 97 746 EURO.

Facebook