YES- Abilitarea tinerilor pentru o dezvoltare durabilă

Proiect finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA).

Obiectivul general al proiectului constă în contribuția la incluziunea socială și economică a tinerilor fără îngrijire părintească din Republica Moldova prin consolidarea perspectivelor pentru o viață independentă.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

•    Reducerea sărăciei în toate formele sale;
•    Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție în tranziția spre o viață independentă prin consolidarea competențelor și a rețelelor de profesioniști din domeniul îngrijirii;
•    Educație de calitate: asigurarea unei educații incluzive și echitabile întru promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții în măsură egală pentru toți; 
•    Promovarea creșterii economice durabile, a ocupării forței de muncă și a muncii decente pentru toate categoriile de persoane;
•    Reducerea inegalităților atât pe plan intern cât și pe cel extern.

Durata proiectului: 1 octombrie 2018 - 31 decembrie 2020.

Valoarea finanțării acordate: 186 700 EURO.

Facebook