Centre Sociale cu Servicii sociale „Centre de plasament pentru persoanele vîrstnice”  și Servicii sociale ”Centre de zi pentru persoane social vulnerabile

 1. Serviciile sociale ”Centrele de plasament pentru persoanele vîrstnice”

Sunt servici care reprezintă o instituţii sociale de plasament temporar sau de lungă durată, care prestează servicii sociomedicale pentru persoanele vîrstnice.

Misiunea Serviciilor este de a îmbunătăţi calitatea vieţii, precum şi prevenirea marginalizării sociale a persoanelor vîrstnice aflate într-o situaţie de dificultate prin oferirea de servicii sociale în conformitate cu standardele minime de calitate.

Scopul Serviciilor este asigurarea protecţiei sociale a beneficiarilor pentru depăşirea situaţiei de dificultate şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora, în baza evaluării necesităţilor.

Beneficiarii serviciului sunt persoanele care au atins vîrsta standard de pensionare şi care, din cauza unor circumstanţe de natură fizică sau socială, au o capacitate scăzută de autodeservire, necesită supraveghere, asistare şi îngrijire specializată.

Admiterea în Servicii se realizează în baza referirii beneficiarului către Serviciul, de către structura teritorială de asistenţă socială și/sau la decizia A.O. „Concordia. Proiecte sociale”.

Tipuri de servicii oferite:

 • plasament;
 • alimentaţie;
 • asistenţă medicală;
 • asistenţă igienico-sanitară;
 • consiliere psihologică;
 • agrement;
 • reabilitare;
 • organizarea şi asigurarea înmormîntării beneficiarilor conform prevederilor contractuale 

2. Servicii sociale ”Centre de zi pentru persoane social vulnerabile (copii și tineri în situație de risc)”

Serviciile sociale Centre de zi prestează servicii sociale specializate de îngrijire în regim de zi a copiilor și tinerilor în situaţie de risc în vederea (re)integrării sociale şi familiale a acestora, precum şi în scopul prevenirii separării copiilor și tinerilor în situaţie de risc de mediul familial.

Misiunea Serviciilor este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor și tinerilor în situaţie de risc, în vederea (re)integrării sociale şi familiale a acestora.

Scopul Serviciilor este prevenirea separării beneficiarilor de familie, marginalizării, excluderii sociale și instituționalizării lui și facilitarea procesului de incluziune a acestuia în familie și în comunitate.

Beneficiari ai serviciului sunt:

 • copii în situație de risc - copil în privința căruia, ca urmare a evaluării, se constată una sau mai multe din situațiile prevăzute la art.8 al Legii nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți;
 • tineri - absolvenți ai școlilor profesionale, orfani sau din familii vulnerabile ce au șanse reduse de a se integra independent în societate și mediul profesional;
 • persoane și familii defavorizate - aflate în situații care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc.

Centrele asigură admiterea în Serviciu a beneficiarului aflat în evidența autorității tutelare în calitate de copil în situație de risc, în baza cererii părinților/altui reprezentant legal al copilului.

Serviciile adaptează sistematic asistența oferită beneficiarului la necesitățile individuale ale acestuia în funcție de vîrstă, nivelul de dezvoltare, starea sănătății, particularitățile culturale, etnice şi religioase ale beneficiarului, ținînd cont de opinia acestuia.

Serviciile prestează un spectru larg de servicii care variază în funcţie de necesităţile beneficiarilor:

 • alimentaţie;
 • formarea deprinderilor de viaţă;
 • dezvoltarea abilităţilor cognitive, de comunicare şi comportament;
 • suport în studierea şi asimilarea programelor de studii;
 • orientare profesională;
 • consiliere şi reabilitare psihosocială a beneficiarului;
 • petrecerea timpului liber;
 • facilitarea accesului la servicii din comunitate (educație, sănătate, cultură etc.);
 • consolidarea abilităților părintești în creșterea și educare;
 • alte servicii, în funcție de necesitățile beneficiarilor.

3. Servicii sociale Centre de zi pentru persoane social vulnerabile (persoane vîrstnice)

Serviciile de zi pentru persoane social vulnerabile reprezintă servicii sociale de zi, destinate persoanelor vârstnice.

Misiunea Serviciilor este de a îmbunătăţi calitatea vieţii, precum şi prevenirea marginalizării sociale a persoanelor vârstnice aflate într-o situaţie de dificultate prin oferirea de servicii sociale în conformitate cu standardele minime de calitate.

Scopul Serviciilor este de a presta servicii specializate în vederea asigurării activităţilor de îngrijire, reabilitare şi (re)integrare socială a persoanelor vîrstnice, în baza evaluării necesităţilor, în regim de zi.

Beneficiarii serviciilor sunt persoanele care au atins vîrsta standard de pensionare și datorită unor circumstanțe de natură fizică sau socială, au o capacitate scăzută de auto-deservire, necesită supraveghere, asistare și îngrijire specializată.

Serviciile prestate în cadrul Centrelor de zi pentru persoane social vulnerabile – persoanele vîrstnice sînt: 

 • alimentație
 • asistență pentru respectarea igienei personale
 • consiliere psihologică
 • asistență juridică
 • agrement.
 • reabilitare
 • (re)integrare socială

 4. Servicii de îngrijire socială la domiciliu pentru persoane social vulnerabile

Misiunea Serviciului este de a sprijini persoanele care necesită îngrijiri și nu primesc suport din partea copiilor și a familiei extinse, cu venituri foarte mici, aflate în dificultate, cu probleme de sănătate şi de ordin social, pentru a le îmbunătăţi nivelul calităţii vieţii.

Aici este harta amplasării centrelor sociale cu servicii de zi.

Facebook