Centrele Multifuncționale oferă servicii sociale specializate în vederea (re)integrării sociale a beneficiarilor în situație de dificultate.

Scopul Centrelor este prestarea serviciilor specializate pentru depășirea situațiilor de dificultate prin activități de îngrijire, reabilitare și (re)integrare socială a copiilor, cuplului mamă-copil/copii, adolescenților și tinerilor,  cît și a persoanelor social vulnerabile (persoane vîrstnice, familii, tineri, copii), în baza evaluării necesităților.

Obiectivele generale ale centrelor sociale multifuncționale sunt:

  • prevenirea instituționalizării copiilor, tineri și adulților;
  • (re)integrarea socială și profesională a adolescenților și tinerilor conform legislației în vigoare;
  • (re)integrarea în cadrul familiei extinse și (re)integrarea socială a familiilor și copiilor în dificultate;
  • promovarea conceptului privind solidaritatea dintre generații;

Serviciile unui centru social multifuncțional sunt:

Servicii de zi pentru persoane social vulnerabile

Servicii de îngrijire socială la domiciliu pentru persoane social vulnerabile

Serviciile de plasament:

  • adolescenți și tineri orfani aflați în dificultate cu vîrste cuprinse între 16 – 24 ani, absolvenți al instituțiilor rezidențiale, studenți (fără surse financiare, lipsa spațiului locativ. Serviciul asigură dezvoltarea fizică, mintală şi emoţională a adolescenților și tinerilor prin diverse servicii.
  • familii și copii aflați în dificultate, care din cauza unor motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi proprii, un mod normal, decent de viață.
  • copiii cu vîrsta cuprinsă între 7-18 ani, separaţi temporar sau definitiv de mediul familial, aflaţi în situaţie de dificultate. Centrul asigură dezvoltarea fizică, mintală şi emoţională a copilului prin diverse servicii.
  • vîrstnici - pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii, precum şi prevenirea marginalizării sociale a persoanelor vîrstnice aflate într-o situaţie de dificultate prin oferirea de servicii sociale în conformitate cu standardele minime de calitate.
  • cuplu/mamă copil - oferă cuplului mamă-copil/copii aflat în dificultate, în funcţie de necesităţile beneficiarilor, servicii de găzduire, îngrijire, educaţie, asistenţă medicală primară, juridică, socială, psihologică şi de (re)integrare.

 

Aici este harta amplasării centrelor sociale multifuncționale.

Facebook