News

Mecanisme intersectoriale de intervenție în cazul copiilor aflați în situație de dificultate

Conferință rezumat

Pe data de 08.12.2022 AO CONCORDIA. Proiecte Sociale, în parteneriat cu Inspectoratul General de Poliție și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, a organizat Conferința cu genericul „Mecanisme intersectoriale de intervenție în cazul copiilor aflați în situație de dificultate”, în cadrul căreia mai mulți invitați din cadrul Ministerul Muncii și Protecției Sociale, IGP, reprezentați ai Universității „Ion Creangă” au discutat cât de importantă este dezvoltarea serviciilor sociale, a capacităților actorilor care lucrează zi de zi cu copiii victime ale abuzului. Organizatorii au reiterat că, pentru a schimba lucrurile, ele trebuie să continue și să se revină de urgență la ajustări, atunci când este nevoie, implicând toți actorii acestui domeniu.

 

Invitatul din România a povestit despre mecanismele de intervenție utilizate de către România în cazul copiilor aflați în situație de risc și celor victime ale abuzului, cum se colaborează între instituții și intervine statul atunci când părinții nu reușesc.

În procesul atelierelor, invitații au identificat mai multe lacune în cadrul colaborării actorilor implicați în asistența multidisciplinară a copiilor victime ale abuzului, precum:

  • lipsa instruirilor de capacitare funcțională a Echipelor multidisciplinare la nivel de comunitate,
  • lipsa instruirilor de capacitare funcțională a Echipelor multidisciplinare la nivel de comunitate,
  • absența Autorității Tutelare Locale la sesiuni de formare,
  • conferințe pentru a conștientiza rolul pe care îl deține  în comunitate, conform Legii 140/2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi,
  • lipsa implicării asistenților sociali, cadrelor didactice și medicale în comun cu reprezentanții ordinii publice peste programul de lucru,
  • insuficiența resurselor umane calificate pentru toate domeniile enumerate mai sus,
  • insuficiența resurselor financiare pentru asigurarea salariilor decente,
  • crearea de servicii specializate destinate copiilor cu comportament deviant,
  • lipsa comunicării intersectoriale dintre actorii implicați în procesul de identificare, evaluare, referire, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului.

Urmează identificarea metodelor de comunicare interinstituțională pentru a creste capacitatea de prevenție și intervenție a actorilor implicați și capacitarea continuă a persoanelor implicate direct în lucrul cu beneficiarii. La fel, un instrument eficient ar fi și creșterea bugetelor alocate pentru sprijinul social.

Conferința Mecanisme Intersectoriale De Intervenție În Cazul Copiilor Aflați În Situație De Dificultateeste un eveniment organizat de A.O. „CONCORDIA. Proiecte Sociale” în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției și Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” în cadrul proiectului Trauma-informed practice (TRIP) – emergency psychological support and capacity building, finanțat de KINDERNOTHILFE.

Newsletter Donează