Proiectele noastre se derulează pe întreg teritoriul Republicii Moldova și peste 5000 de persoane social-vulnerabile beneficiază anual de serviciile organizației.

Proiectul „Pentru copiii noștri” are în gestiune 13 case de copii de tip familial (CCT), 2 servicii de asistență parentală profesionistă (APP),  1 centru de plasament temporar ”Casa Concordia”, 1 Casă Comunitară în s. Doroțcaia, 1 Centru multifuncțional în s. Tîrnova, 1 Centru de tineret ”Casa Ignațius”, 6 apartamente sociale. De asemenea, oferă servicii de asistență socială și psihologică, instruire inițială și continuă pentru colaboratorii săi în domeniul respectiv, precum și activități extrașcolare pentru copii. Totodată, proiectul vine cu susținere financiară temporară a tinerilor după atingerea majoratului.

Proiectul „Pentru părinții noștri” are în gestiune 7 Centre Comunitare de Asistență Socială - care  oferă serviciul de zi pentru copii în situații de risc și serviciul de cantină de ajutor social, 18 Cantine de ajutor Social - care asigură prânzuri calde în cadrul cantinei și livrarea la domiciliul beneficiarilor, 9 Centre multifuncționale cu servicii de zi pentru copii în situații de risc, 7 dintre care au inclusiv servicii de zi si plasament temporar pentru vârstnici, iar 2 centre oferă servicii de plasament temporar pentru copii în situații de risc, tineri și cuplu mamă - copil.

CONCORDIA Academia are drept scop: dezvoltarea profesională continuă a persoanelor din domeniul social-educațional; promovarea educației civice și morale în rîndul cetăţenilor Republicii Moldova; diminuarea şi lichidarea deficiențelor în sistemul educaţional şi de instruire, prin acumularea noilor cunoştinţe care vor contribui la formarea și perfecționarea profesională, dar și la re-profesionalizare în vederea integrării active și adaptării la cerinţele unei societăţi în continuă transformare.

Facebook