Istoric

2003

Sosirea părintelui austriac Georg Sporschill SJ în Republica Moldova însoțit de cîțiva angajați ai CONCORDIA România, cu scopul susținerii copiilor orfani și ai celor săraci, din țara vecină.

2003

Sosirea părintelui austriac Georg Sporschill SJ în Republica Moldova însoțit de cîțiva angajați ai CONCORDIA România, cu scopul susținerii copiilor orfani și ai celor săraci, din țara vecină.

2004

Aprilie, începutul activității CONCORDIA Moldova. 

Casa CONCORDIA, Chișinău. Cazarea primului copil în Casa CONCORDIA din Chișinău. După care urmeză cazarea următorilor 12 copii orfani și din familii social-vulnerabile.

Centrul de plasament “Concordia. Orășelul Copilăriei” (COC). Începerea construcției centrului în satul Pîrîta, situat la 30 km de Chișinău. Cheltuielile pentru construcția COC Pîrîta au fost suportate de către firma STRABAG și firmele de construcție din regiune au construit într-un timp record primele   șase case de copii, centrul medical și grădinița.

Decembrie, COC Pîrîta. Deschiderea primelor case pentru 120 de copii.

2006

Finalizarea construcției a centrului de plasament “Concordia. Orășelul Copilăriei”: 12 case pentru copii, un centru medical, o comunitate, o sală de sport, o capelă, o casă pentru birouri, cu o infrastructură dezvoltată, sub acoperișul cărora și-au gasit un adăpost 260 copii orfani sau din familii social-vulnerabile. Acești copii vin dintr-o sărăcie de neînchipuit. Mulți din ei au îndurat bătăi, abuzuri, violență, au suferit de foame, boală și neajutorare.

2007

Copiii noștri din COC Pîrîta au fost primii care au observat, că bătrînii rămași singuri au nevoie de ajutor. Ei erau cei, care ne-au deschis ochii spre realitatea și soarta bătrînilor din țară. La strigătul lor, a luat naștere cel de al doilea proiect: „CONCORDIA Pentru părinții noștri”.

Septembrie, Prima Cantină Socială. La început de septembrie 2007, a fost deschisă prima Cantină Socială în satul Pîrîta, cu numele “Casa Nadejda”. Zeci de bătrîni din familii social-vulnerabile, rămași singuratici, primesc zilnic un prînz cald, îngrijire, susținere și ajutor la domiciliu. Pentru bătrînii țintuiți la pat sau pentru cei care nu se pot deplasa, voluntarii CONCORDIA și angajații noștri le duc hrana la domiciliu cu bicicleta sau căruța.

Noiembrie, 2 Cantine Sociale. Deschiderea a două Cantine Sociale în alte două localități, unde sărăcia era la ea acasă, în satul Doroțcaia și satul Văleni.

2008

19 Cantine Sociale.Cu susținerea donatorilor și ai angajaților devotați am putut deschide în acest an alte 19 Cantine Sociale în alte localități, unde sărăcia și singurătatea bătrînilor și copiii abandonați este cea mai mare: Congaz, Dubăsarii Vechi, Pleșeni, Sănătăuca, Tîrnova, Taraclia, Tudora, Brăviceni, Cazangic, Ciuciuleni, Cosăuți, Ghetlova, Holercani, Mîndrești, Mingir, Negrea, Rădoaia, Sofia, Vatici, toate purtînd același nume al primei Cantine Sociale, “Casa Nadejda”.

2009

Februarie, Primul Centru Social. Pentru asigurarea unei îngrijiri extinse a bătrînilor din familiile social-vulnerabile, a început construcția a 10 Centre Sociale CONCORDIA. Acestea completează serviciile acordate în Cantinele Sociale.  Centrele Sociale sunt amenajate cu echipament sanitar special și oferă 15 locuri de îngrijire pentru bătrînii din familiile social-vulnerabile.

Primul Centru Social CONCORDIA a fost deschis în satul Dubăsarii Vechi, unde din 2008 activa o Cantină Socială. 

Decembrie, 2 Centre Sociale au fost deschise în următoarele sate, Pleșeni și Văleni. 

2010

7 Centre Sociale au fost deschise în Congaz, Lăpușna, Nisporeni, Sănătăuca, Tîrnova, Taraclia și Tudora.

7 Cantine Sociale. Sărăcia prezentă și în alte localități din țară, ne-a motivat să mergem acolo unde nevoia este mai mare. Am mers în alte 7 localități, Carahasani, Chetrosu, Cimișlia, Coșernița, Mărculești, Maximeni, Orhei, Satul Nou, Viișoara, deschizînd cîte o Cantină Socială pentru a deservi persoanele social-vulnerabile.

Noiembrie, 61 Case pentru sinistrații din Nemțeni. În urma inundațiilor din vara anului 2010, CONCORDIA a construit 61 de case pentru familiile sinistrate din satul Nemțeni. Prima stradă din satul nou CONCORDIA Nemțeni îi poartă numele marelui binefăcător Hans Peter Haselsteiner.

2011

5 Cantine Sociale. Nevoile oamenilor de la țară,  grijile prea mari și sărăcia grea, ne-a determinat să mergem acolo unde alții nu ajung. Am deschis alte 5 Cantine Sociale în Antonești, Beștemac, Cobîlea, Gura Galbenei, Radulenii Vechi. 

2012

Renovarea Pruncul. În februarie 2012 este renovat complet spitalul din penitenciarul Pruncul cu 100.000 Euro.

Ajutor pentru sinistrații din Nemțeni. Cele 20 de case rămase sunt finalizate cu susținerea STRABAG și în mai 2012 sunt predate victimelor inundației.

Blocuri sanitare. În cantina socială în Ghetlova este amenajat un nou bloc sanitar.

Beciuri noi. În 5 Centre Sociale CONCORDIA sunt construite beciuri pentru depozitarea legumelor și fructelor pe timp de iarnă.

Nouă Cantină Socială. Situația precară din Sărata Răzeși, un sat din sudul Moldovei, este motivul deschiderii celei de a 29 Cantină Socială CONCORDIA.

2013

Focusare pe lucrul cu familii:

în COC Pîrîta:

Introducerea muncii psihologice și creșterea asistenței sociale: fiecare copil trebuie să-și dezvolte o imagine reală a situației personale de familie. Contacte regulate cu rudele, reintegrări bine însoțite, unde este posibil.

În Cantine Sociale și Centre Sociale:

Deschiderea tuturor centrelor pentru copii și tineri. Susținerea preventivă a familiilor, astfel ca nici un copil să nu fie despărțit de familia sa din cauza sărăciei.  Focusarea a trei Centre Sociale pe lucrul cu familiile (Lăpușna, Sănătăuca, Congaz).

Dezvoltarea Centrelor Sociale. Sere (Bio-cultivare) și aprovizionare cu apă din propriile fîntîni arteziene în toate centrele sociale.

CONCORDIA Academie. În noiembrie 2013 începe primul curs de bază pentru instruirea personalului social-pedagogic finanțat de Agenția de Dezvoltare Austriacă (ADA).

CONCORDIA Moldova 2013:

Ajutor pentru 5.200 de oameni:

· 260 copii, care locuiesc la noi

· 1.535 copii în regiunile Moldovei

· 190 persoane vîrstnice, care locuiesc la noi

· 3.125 persoane vîrstnice și nevoiașe

856.260 prînzuri calde

3.010 pachete de supraviețuire

2014

Proiect Cosăuți. Pe terenul casei achiziționate în anul 2013 va fi reconstruit un centru nou de întîlnire (cantină socială, loc de trai pentru copii).

Blocuri sanitare. Instalarea blocului sanitar în Rădoaia.

Cooperare cu penitenciarul de femei în Rusca. CONCORDIA construiește 2 sere mari pentru crearea posibilităților de ocupație a femeilor și pune baza pentru o colaborare în viitor.

Apartamente sociale pentru CONCORDIA-tineri. 6 apartamente fiecare 49m² pentru 3 persoane precum și o locuință pentru 4 persoane vor fi pregătite pentru tinerii care își fac studiile la școală/universitate începînd cu toamna 2014.

Renovări.  Cantinele Sociale din Satul Nou și Chetrosu sunt renovate.

Panouri solare. Începutul instalării panourilor solare pentru încălzirea apei menajere în toate cele 10 Centre Sociale, finanțat de Agenția de Dezvoltare Austriacă (ADA) cu susținerea Hoval.

Agricultura. Procurarea pămîntului și pregătirea pentru agricultură ca „CONCORDIA Social Business“.

2015

Dezinstituționalizarea copiilor din centrul de plasament temporar ”CONCORDIA. Orășelul Copilăriei”. Dezvoltarea în comun cu APL locală și centrală a serviciilor alternative de protecție a copiilor aflați în situație de risc care au locuit pe teritoriul centrului de plasament.

Crearea a 7 case de copii de tip familial în raioanele Cimișlia, Basarabeasca, Criuleni, Strășeni, Drochia, Șoldănești cu oferirea unei locuințe dotate cu bunuri pentru creșterea și dezvoltarea copiilor noștri.

Crearea a 2 servicii de asistență parentală profesionistă cu oferirea unor bunuri imobile amenajate conform nevoilor copiilor.

Deschiderea a 4 case comunitare pentru copiii aflați în situație de risc în raioanele Dubăsari, Orhei, Dondușeni.

Reluarea activităților centrului social din satul Holercani. 

2016

Reluarea activității centrului social din satul Rădoaia. În urma lucrărilor de reparație necesare, centrul social CONCORDIA din satul Rădoaia, raionul Sângerei, și-a reluat activitatea după o pauză de aproximativ 6 luni.

Renovări la centre sociale. Pentru a asigura condiții decente de muncă ale angajaților și pentru a presta servicii sociale la un nivel înalt, au fost renovate bucătăria în centrul social din Beștemac și spălătoria în centrul social din Satul Nou.

Cabinet stomatologic pentru beneficiarii din Carahasani. Cu ajutorul donatorilor din Austria am creat un cabinet stomatologic unde beneficiarii centrului social din Carahasani pot primi gratuit servicii stomatologice și de radiografie.

Deschiderea centrului de tineret Casa Ignatius. Aici, tinerii crescuți in formele de plasament CONCORDIA se întâlnesc pentru a simți atmosfera de casă, pentru a-i revedea pe cei cu care au crescut împreună.

Crearea a 4 case de tip familial. Orice copil are dreptul să crească într-o familie. În acest sens, am creat 4 case de tip familial (Durlești, Coșnița, Holercani, Cahul), unde au fost plasați 18 copii rămași fără ocrotire părintească.

Lansarea proiectului fermei mixte ECONCORDIA în satul Breanova, raionul Orhei. Ferma ecologică ECOncordia este un proiect de antreprenoriat social menit să ajute tinerii orfani sau din familii social-vulnerabile, bătrânii rămași fără îngrijire și familiile sărace.

Deschiderea centrului multifuncțional CONCORDIA în satul Cosăuți. Dechis în noiembie 2016, Centrul multifuncțional Cosăuți oferă plasament temporar copiilor lipsiți de grija părintească și cuplurilor mamă-copil/copii aflate în situații de risc.

Facebook