Formarea profesională prin Academia CONCORDIA are drept scop dezvoltarea generală a personalităţii angajaților şi, respectiv, a membrilor societăţii, sprijinirea şi asimilarea valorilor culturale, ştiinţifice, naţionale şi universale, promovarea educaţiei morale, civice în rîndul cetăţenilor Republicii Moldova, diminuarea şi lichidarea deficienţelor de educaţie şi instruire, actualizarea cunoştinţelor sau obţinerea de noi cunoştinţe ce vor permite formarea, perfecţionarea profesională şi reprofesionalizarea în vederea integrării active și adaptării  la cerinţele unei societăţi în continuă transformare.

Obiectivul general al Academiei CONCORDIA  este asigurarea angajaților din domeniul socio-educațional  accesul la realizările ştiinţei şi culturii şi implicarea lor cît mai deplină în eficientizarea activităţii în acest domeniu prin dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor profesionale în vederea adaptării lor la condiţiile social-economice în permanentă schimbare. 

Conţinuturile şi durata  studiilor:

Cursul de bază 

Cursul de specializare  

Școlarizarea părinților-educatori

Facebook