Asistenţa parentală profesionistă (în continuare APP) este un serviciu social specializat, care oferă copiilor îngrijire familială substitutivă în familia unui asistent parental profesionist.

Tipuri de servicii de plasament prestate:

plasament de scurtă durată – plasamentul planificat al copilului în familia asistentului parental profesionist pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mult de 12 luni, în perspectiva (re) integrării copilului în familia biologică sau extinsă ori în perspectiva adopţiei acestuia;

plasament de lungă durată – plasamentul planificat în familia asistentului parental profesionist pentru o perioadă care poate dura de la 1 an pînă la atingerea de către copil a vîrstei de 18 ani, iar în cazul în care acesta îşi continuă studiile în liceu, pînă la finalizarea studiilor liceale, dacă nu este posibilă (re)integrarea copilului în familia biologică sau extinsă şi dacă asistenţa parentală profesionistă reprezintă cea mai adecvată formă de protecţie pe termen lung, ţinînd cont de necesităţile de asistenţă şi dezvoltare ale copilului, precum şi de perspectiva integrării sociale ulterioare a acestuia;

Beneficiarii serviciului sunt:

  • copilul lipsit efectiv de grija părinţilor în situaţii determinate de absenţa acestora, cu excepţia copilului ai cărui părinţi sînt plecaţi peste hotare;
  • copilul luat de la părinţi din cauza existenţei pericolului iminent pentru viaţa sau sănătatea acestuia ori aflat în situaţie de risc;
  • copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas temporar fără ocrotire părintească;
  • copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas fără ocrotire părintească;

În calitate de asistent parental profesionist nu poate fi aprobată persoana pînă la al IV-lea grad de rudenie cu copilul, excepţie făcînd plasamentul de răgaz.

În familia asistentului parental profesionist pot fi plasaţi în acelaşi timp pînă la trei copii, excepţie constituind plasarea împreună a fraţilor şi surorilor, cînd numărul copiilor plasaţi în familia asistentului parental profesionist poate fi majorat pînă la 4 copii. În familia unui asistent parental profesionist pot fi plasaţi împreună atît copiii care nu provin din aceeaşi familie, cît şi cupluri de fraţi împreună cu un copil care provine dintr-o altă familie.

La momentul actual CONCORDIA Molova are 6 copii în plasament APP creată de CONCORDIA și 16 copii în plasament APP creată de Direcții de Asistentă Socială și Protecția Familiei din întreaga țară.

Facebook