Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc (în continuare – Casă comunitară) este un serviciu social specializat de plasament temporar pentru creşterea şi educarea, într-o locuinţă de tip familial, a copiilor privaţi temporar sau permanent de mediul lor familial, precum şi a copiilor aflaţi în situaţie de risc.

Beneficiari ai Casei comunitare – copii cu vîrsta cuprinsă între 10–18 ani, care sînt privaţi temporar sau permanent de mediul familial şi nu pot fi plasaţi în familia extinsă, în casa de copii de tip familial, serviciul de asistenţă parentală profesionistă sau adoptaţi, iar în cazul fraţilor, beneficiari pot fi copii cu vîrsta mai mică de 10 ani, dar nu mai mică de 6 ani;

Casa comunitară prestează următoarele servicii:

 • găzduire;
 • întreţinere;
 • alimentaţie;
 • formarea deprinderilor de viaţă (autoservire, igienă);
 • dezvoltarea abilităţilor cognitive, de comunicare şi comportament;
 • suport în studierea şi asimilarea programelor şcolare; 
 • consiliere şi reabilitare psihosocială;
 • petrecerea timpului liber;
 • orientare profesională;
 • (re)integrare familială;
 • incluziune comunitară şi socială;
 • însoţirea copiilor la instituţiile medicale, administrarea medicamentelor prescrise de către medici, acordarea de prim-ajutor medical, conform competenţei.

Casa Comunitară pentru copii în situație de risc, este un serviciu, creat în Republica Moldova în anul 2013.  

În prezent, A.O. „CONCORDIA. Proiecte Sociale” are în gestiune o Casă Comunitară pentru copii în situație de risc, care se află în s. Doroțcaia, r.Dubăsari.

Facebook