Centrul de Plasament Temporar Republican „Casa Concordia” (în continuare Casa Concordia”), localizat în Chișinău, reprezintă o instituție de profil social, care prestează servicii sociale de plasament pentru copii în situație de risc. Casa Concordia și-a început activitatea în 2004, atunci când  părintelui austriac Georg Sporschill SJ a venit în Republica Moldova însoțit de cîțiva angajați ai CONCORDIA România, cu scopul susținerii copiilor orfani și ai celor săraci.

Scopul Casei Concordia este de a oferi copiilor aflați în dificultate servicii de cazare, îngrijire, educare și, după caz, consiliere psihologică, medicală, în vederea (re)integrării copilului într-un mediu familial.

Obiectivele Casei Concordia sunt:

  • facilitarea unei dezvoltări armonioase a copilului
  • îngrijirea copilului aflat în dificultate conform particularităților de vîrstă și individualitate pentru o perioadă determinată de timp
  • colaborarea activă și permanentă cu familiile sau reprezentanții legali ai copiilor
  • integrarea deplină a copiilor în familie și comunitate.

Beneficiarii centrului sunt:

  • copilul al cărui familie se află în imposibilitatea de a-și exercita drepturile și îndatoririle părintești
  • copilul al cărui securitate, integritate fizică și psihică și educație sunt în pericol în mediul său de viață.

În Casa Concordia sunt îngrijiți și educați copii aflați în dificultate cu vârste cuprinse între 7-18 ani.

Facebook