News

Documentarea bunelor practici în prestarea formelor de sprijin alimentar din Austria, Bulgaria și România

A.O. „CONCORDIA. Proiecte Sociale” în parteneriat cu Keystone Moldova și I.R.M.S. „Diaconia” implementează proiectul „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de toți partenerii proiectului. Scopul urmărit în cadrul proiectului este să oferim societății civile instrumente prin care să fortificăm coeziunea socială și incluziunea grupurilor vulnerabile. Aceste instrumente reprezintă oferirea soluțiilor inovatoare pentru servicii de cantină de ajutor social durabile și conceperea unor mecanisme de donare și redistribuire a surplusului de alimente.

Prin activitățile proiectului se urmărește:

· îmbunătățirea modelelor de funcționare a serviciilor de cantină de ajutor social din Republica Moldova;

· sporirea capacității prestatorilor de servicii de cantină de ajutor social de a livra servicii de calitate și durabile;

· implicarea actorilor cheie în prestarea serviciilor de cantină socială în crearea unei rețele de donație și distribuție a surplusului de alimente pentru a sprijini funcționarea cantinelor de ajutor social.

Studiul de față reprezintă rezultatul aferent uneia dintre activitățile proiectului prin care se urmărește analiza modelelor de funcționare a serviciilor de cantină socială din Austria, Bulgaria și România și identificarea exemplelor de bune practici în vederea furnizării de recomandări cu privire la modul în care serviciile de cantină socială din Republica Moldova pot fi îmbunătățite.

Scopul acestui studiu este documentarea și prezentarea exemplelor de bune practici în furnizarea serviciilor de cantină de ajutor social din Austria, Bulgaria și România, în baza cărora vor fi formulate recomandări pentru îmbunătățirea serviciilor similare prestate în Republica Moldova.

Obiectivele urmărite sunt:

· Identificarea și descrierea modelelor de bune practici în furnizarea serviciilor de cantină de ajutor social de către organizațiile societății civile sau cu suportul acestora, precum și de către prestatori publici din Austria, Bulgaria și România.

· Evaluarea oportunităților și riscurilor cu privire la sustenabilitatea modelelor de furnizare a serviciilor de cantină de ajutor social identificate.

· Elaborarea recomandărilor în baza experienței exemplelor de bune practici identificate pentru dezvoltarea de noi modele de prestare a serviciilor de cantină de ajutor social în Republica Moldova.

Prin intermediul acestui studiu, se dorește obținerea unor cunoștințe valoroase despre modalitățile eficiente de furnizare a serviciilor de cantină de ajutor social în Austria, Bulgaria și România. Analiza și documentarea acestor bune practici vor permite adaptarea și îmbunătățirea serviciilor similare oferite în Republica Moldova, contribuind astfel la creșterea calității și durabilității acestor servicii. De asemenea, se va acorda o atenție specială evaluării sustenabilității acestor modele, pentru a asigura o continuitate a serviciilor și pentru a maximiza impactul pozitiv asupra grupurilor vulnerabile.

Rezultatele și recomandările obținute în urma acestui studiu au fost puse la dispoziția autorităților locale, organizațiilor neguvernamentale și altor actori implicați în furnizarea serviciilor de cantină socială din Republica Moldova. Prin implementarea acestor recomandări, se va contribui la consolidarea coeziunii sociale și incluziunii grupurilor vulnerabile, având ca rezultat o societate mai echitabilă și mai solidară.

Newsletter Donează