News

Comunicat de presă: Îmbunătățiri și Colaborări pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale

Astăzi, la ora 08:00, a avut loc o întrunire reunită la inițiativa AO "CONCORDIA. Proiecte Sociale", unde s-au adunat experți angajați în dezvoltarea și prestarea serviciilor sociale din Moldova. Această întâlnire reprezintă un pas important în cadrul strategiei naționale de dezvoltare, cu scopul de a realiza îmbunătățiri semnificative în furnizarea serviciilor sociale către categoriile vulnerabile ale societății.

Publicat: 25.08.2023

Printre cei care au luat parte la discuții s-au numărat:

Alexei Buzu, Ministru al Muncii și Protecției Sociale;

Bernhard Drummel, CEO Internațional al "CONCORDIA. Proiecte Sociale";

Elena Matache, Directoare Internațională pentru Dezvoltare CONCORDIA;

Tatiana Baltă și Viorica Matas, Directoare Executive ale "CONCORDIA. Proiecte Sociale" în Moldova.

În cadrul acestor discuții, au fost abordate teme cruciale privind dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor sociale oferite de către "CONCORDIA. Proiecte Sociale". CEO-ul Internațional, Bernhard Drummel, și-a exprimat interesul față de planurile strategice ale Ministerului privind serviciile sociale, manifestând dorința de a înțelege modul în care "CONCORDIA. Proiecte Sociale" poate colabora eficient cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. În urma discuțiilor, au fost identificate următoarele direcții de colaborare:

  1. Pe segmentul de instruire - "CONCORDIA. Academia" dispune de expertiză în formarea managerilor serviciilor sociale în contextul reformării sistemului de asistență socială și a necesității de resurse umane competente.
  2. Ministerul va prelua modelul de gestionare și suport a serviciilor de asistență socială al "CONCORDIA. Proiecte Sociale" pentru serviciile gestionate de către stat.

Ministrul Alexei Buzu a subliniat importanța menținerii serviciilor rezidențiale pentru persoanele în etate și și-a exprimat interesul de a adopta modelele eficiente de gestionare dezvoltate de către "CONCORDIA. Proiecte Sociale" în vederea îmbunătățirii serviciilor sociale administrate de stat.

În încheiere, dorim să subliniem angajamentul nostru de a identifica modalități de sprijin pentru Minister. Ne propunem să căutăm soluții la nivel internațional pentru a dezvolta un plan de acțiune concret, având în vedere experiența noastră îndelungată în furnizarea serviciilor sociale în Moldova, o experiență care se întinde pe parcursul a peste 20 de ani în țară și peste 30 de ani la nivel internațional. Această experiență ne motivează să continuăm să aducem îmbunătățiri semnificative în furnizarea serviciilor sociale și să contribuim la evoluția societății.

Menționăm că AO "CONCORDIA. Proiecte Sociale" este o organizație independentă, non-guvernamentală și non-profit, fondată în 2004. Misiunea noastră este să ajungem acolo unde este cea mai mare nevoie. Ne angajăm să oferim sprijin social personalizat copiilor și tinerilor care au rămas fără îngrijirea părinților, precum și să asigurăm asistență pentru familii vulnerabile și persoane în vârstă în satisfacerea nevoilor esențiale. În anul 2022, serviciile noastre au beneficiat 7135 de persoane unice din 46 de localități din întreaga țară.

CONCORDIA Moldova operează prin următoarele servicii de asistență socială:

Serviciul de Plasament de tip familial: - Acest serviciu oferă îngrijire într-un mediu de familie substitutiv pentru copiii lăsați fără îngrijirea părinților. Aceste familii sunt pregătite să educe, să îndrume și să dezvolte abilitățile de viață independente ale copiilor, creând un spațiu sigur pentru ca ei să ducă vieți sănătoase și active. În 2022, CONCORDIA a oferit sprijin pentru 14 servicii de plasament de tip familial în localitățile Șoldănești, Criuleni, Căușeni, Cahul, Coșnița, Basarabeasca, Durlești, Drochia, Cojușna, Chișinău și Cimișlia. În total, în acest tip de serviciu, în 2022 au fost plasați 154 de copii.

Serviciul de Plasament de tip Rezidențial pentru Copii - În 2022, CONCORDIA a operat în 8 servicii de plasament rezidențial pentru copii situate în Chișinău, Cosăuți, Nisporeni, Târnova, Doroțcaia, Holercani, Ruseștii Noi și Cimișlia. Aceste servicii includ plasamentul pentru copii și tineri separați de părinții lor, îngrijirea de zi pentru copii în situație de risc și centrele materne. În 2022, echipa CONCORDIA a oferit astfel de servicii pentru 3724 de copii, dintre care 683 de copii au participat la serviciile de îngrijire de zi.

Serviciul de Plasament de tip Rezidențial pentru Persoanele în Vârstă - CONCORDIA administrează 8 Centre Sociale Multifuncționale pentru persoanele în vârstă în Sănătăuca, Congaz, Dubăsarii Vechi, Lăpușna, Pleșeni, Taraclia, Tudora și Văleni. Scopul acestui serviciu este de a crea un spațiu sigur pentru îmbătrânire activă pentru persoanele în vârstă. În 2022, au fost cazate aici 175 de persoane în vârstă, iar 1453 de copii în situație de risc au beneficiat de serviciile de îngrijire de zi, facilitând astfel interacțiunea valoroasă intergenerațională. Centrul furnizează, de asemenea, mese calde persoanelor în vârstă din comunități sau celor care au probleme de mobilitate și nu pot veni la centre.

Serviciul de Prevenție și Monitorizare - Obiectivul principal al Proiectului de Prevenție este de a oferi servicii sociale primare și specializate la nivel comunitar pentru a facilita reintegrarea socială, precum și de a preveni separarea de familie. Funcționalitatea Proiectului de Prevenire este asigurată de trei subdiviziuni constitutive: Centrele Comunitare de Asistență Socială (CCAS); Cantinele de Asistență Socială (CAS); și serviciul de sprijin familial. În 2022, au fost pregătite în total 168336 de porții de hrană, iar 3131 de indivizi au beneficiat de servicii de îngrijire de zi și pachete alimentare furnizate în cadrul Programului de Prevenire și Monitorizare.

Serviciul pentru Tineret a oferit sprijin în 2022 pentru 332 de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani. Acest serviciu oferă cazare și asistență socială complexă. Tinerii sunt susținuți pe tot parcursul procesului lor de educație și au acces la diverse oportunități de învățare și instruiri vocaționale. În plus, beneficiarii tineri ai CONCORDIA care studiază sau au absolvit o instituție de învățământ și caută un loc de muncă pot beneficia de cazare gratuită prin serviciul de Locuințe Sociale Asistate din Stăuceni și Centrul pentru Tineret "Casa Ignatius".

Departamentul Operațional pentru Refugiați a fost creat în 2022, pentru a oferi asistență financiară, sprijin psihologic, precum și pachete de hrană și igienă refugiaților și familiilor gazdă aflate în nevoie, în special mamelor cu copii. Până în prezent, au fost asistate peste 12.000 de familii de refugiați.

CONCORDIA Academia este departamentul care se ocupă de formarea profesională pentru specialiști interni și externi în domeniul serviciilor sociale. În 2022, CONCORDIA Academia a organizat programe de formare pentru 220 de practicieni din domeniul social, 100 de sesiuni de coaching și a implicat mai mult de 600 de participanți la seminare online.

Newsletter Donează