News

Masa rotundă: Promovarea colaborării intersectoriale și a parteneriatului între organizațiile societății civile și autoritățile publice pentru a sprijini grupurile vulnerabile

Pe data de 29 noiembrie 2023, s-a desfășurat o masă rotundă, organizată pentru a aduce în prim-plan importanța colaborării dintre diverse organizații și autorități în vederea dezvoltării serviciilor sociale destinate grupurilor vulnerabile.

Agenda evenimentului a inclus discuții și prezentări relevante menite să abordeze problemele actuale și să propună soluții eficiente pentru sprijinirea oamenilor în nevoie. Evenimentul a fost deschis oficial la ora 10:00 de către doamna Viorica Matas, administrator al Asociației CONCORDIA. Proiecte Sociale, care a adresat un cuvânt de salut și a prezentat participanții.

Printre temele abordate, primarul comunei Ciuciuleni, domnul Gheorghe Grigoraș, a discutat despre importanța serviciilor de cantină la nivel local și provocările cu care urmează să se confrunte după ce cantina va trece în totalitate în autogestiune. Primarul localității din Gura Galbenă Constantin Munteanu și Primarul localității Sofia Veaceslav Magaleas au împărtășit experiența gestionării cantinelor de asistență socială din resurse locale. A urmat o sesiune de lucru în grupuri, unde participanții au identificat problemele și au propus soluții pentru serviciile de cantină socială la nivel local.

După o scurtă pauză de cafea, doamna Natalia Sîrbu, coordonator proiecte IRMS „Diaconia”, a prezentat contribuția Băncii de Alimente la asigurarea sustenabilității serviciilor de cantină socială la nivel local. Ulterior, domnul Mihai Motroi, șef al DASPF Cimișlia, a adus în discuție soluții financiare accesibile pentru gestionarea acestor servicii.

Liubovi Prodan Șestacova, coordonatoare instruiri și dezvoltare de politici la Institutum Virtutes Civilis, a abordat tematica contractării serviciilor sociale, oferind perspective și instrumente practice.

La finalul evenimentului, s-au tras concluziile și au fost subliniate direcțiile viitoare de acțiune pentru consolidarea parteneriatelor și îmbunătățirea serviciilor destinate grupurilor vulnerabile.

Masa rotundă de astăzi este un pas semnificativ în promovarea colaborării și a parteneriatului dintre organizațiile societății civile și autoritățile publice, subliniind importanța solidarității și a sprijinului acordat celor aflați în nevoie. Evenimentul a reunit specialiști, reprezentanți ai autorităților locale și membri ai organizațiilor non-guvernamentale, consolidând astfel eforturile pentru crearea unei comunități mai unite și mai incluzive.

Proiectul „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” este finanțat de European Union in the Republic of Moldova, cofinanțat și implementat de Keystone Moldova, AO CONCORDIA Proiecte Sociale Moldova și Misiunea Socială „Diaconia”.

Newsletter Donează