Programe pentru copii

În anul 2015, CONCORDIA susținută de Autoritățile Publice Locale a început dezvoltarea serviciilor alternative de protecție a copiilor aflați în situație de risc. Prin urmare, au fost create 8 Centre de plasament de tip rezidențial pentru copii în următoarele localități: Cosăuți, Tîrnova, Nisporeni, Ruseștii Noi, Cimișlia, Holercani, Doroțcaia și Chișinău.

Astfel în cadrul celor 8 Centre de plasament pentru copii se prestează servicii sociale precum:

  • plasament pentru copii;
  • plasament cuplu mamă-copil;
  • servicii de zi pentru copii aflați în situație de risc.

În cadrul centrelor,  copiii sunt îngrijiți, au acces la educație și servicii de sănătate, totul în strictă conformitate cu standardele minime de calitate. Munca este asigurată de angajații Centrelor care dezvoltă copiilor abilități și deprinderi pentru o viață independentă, asigură accesul copiilor la serviciile comunitare precum și facilitează procesul de (re)integrare familială și/sau incluziune comunitară și socială.
Nu doar copiii aflați fără îngrijire părintească au intrat în vizorul CONCORDIA. Mai sunt și copiii care deși au o familie, aceasta nu le poate satisface necesitățile minime de hrană, activități educative sau îngrijire sanitară. Astfel, oferim copiilor din comunitate acces la îngrijiri precum: un prînz cald, activități recreative, suport in efectuarea temelor, acces la baie și spălătorie, iar părinților suport informațional și psihologic în vederea dezvoltarii abilităților parentale.
 

Newsletter Donează