Programe pentru copii

Serviciul social de Plasament de Tip Familial este destinat copiilor lipsiți de îngrijirea părintească sau, care temporar nu pot locui împreună cu proprii părinți.
Serviciul de Plasament de tip Familial cuprinde servicii sociale specializate care începând cu anul 2015 oferă copiilor îngrijire familială substitutivă în familia unui părinte-educator sau a unui asistent parental profesionist pentru o perioadă determinată de timp. Serviciile de plasament de tip familial sunt axate pe asigurarea bunăstării copilului, în timpul aflării în plasament, și pe facilitarea integrării copilului în familie și în comunitate.
AO ”CONCORDIA. Proiecte sociale” susține mult ideea dezvoltării serviciilor sociale de plasament de tip familial ”Casă de copii de tip familial” și ”Asistență parentală profesionistă” ca formă alternativă de protecție a copilului aflat în dificultate și, în acest sens echipa noastă în cooperare cu Structura Teritorială de Asistență Socială din Chișinău și 10 raioane ale Republicii Moldova asistă 16 case de copii de tip familial și familii de asistență parentală profesionistă. Anual mai mult de 115 copii beneficiază de  servicii de plasament de tip familial.
Oferind familiilor de plasament ajutor metodologic și material, CONCORDIA contribuie la asigurarea bunăstării copiilor. Copiii sunt îngrijiți cu afecțiune, se află în siguranță, sunt sănătoși, activi, au realizări frumoase, se bucură de respect și fac parte dintr-o familie armonioasă.

Newsletter Donează