Program Prevenție

Programul Prevenție oferă din anul 2019 servicii sociale primare și specializate la nivel de comunitate, în vederea reintegrării educaționale, sociale și familiale a copiilor aflați în situație de risc, a persoanelor social vulnerabile, precum și în scopul prevenirii separării beneficiarului de mediul familial. Programul răspunde nevoilor tot mai stringente a persoanelor vulnerabile, ajutându-le să depășească situațiile de criză.
Funcționalitatea acestui Departament o asigură cele trei subdiviziuni constitutive:

  1. Serviciul Centre Comunitare de Asistență Socială(CCAS);
  2. Serviciul Cantine de ajutor Social (CAS);
  3. Serviciul Prevenție și Monitorizare (sprijin familial).

Serviciul Centre Comunitare de Asistență Socială oferă servicii primare și specializate în vederea depășirii situațiilor dificile prin intermediul activităților educaționale, de îngrijire și de reintegrare socială a copiilor, persoanelor social vulnerabile, prevenind marginalizarea, excluderea socială și instituționalizarea acestora.
CCAS cuprinde în sine 2 componente care prestează:

  • Serviciul social „de zi pentru copii în situație de risc”- prestează servicii sociale specializate de îngrijire în regim de zi a copiilor în situaţie de risc în vederea (re)integrării sociale şi familiale a acestora, precum şi în scopul prevenirii separării copiilor în situaţie de risc de mediul familial.
  • Serviciul social „cantină de ajutor social” prestează servicii de preparare și servire, de luni până vineri, a unei mese de obicei a prânzului și livrarea gratuită la domiciliu a hranei, numai pentru persoanele socialmente-vulnerabile care, din motive obiective, nu se pot deplasa la sediul Serviciului.

Acest Serviciu are în componența sa 7 Centre amplasate în 7 localități din 6 raioane ale Republicii Moldova.

Serviciul Cantină de Ajutor Social oferă un prânz cald de luni până vineri, livrarea gratuită la domiciliu a hranei pentru persoanele, care din motive obiective nu se pot deplasa la sediul Centrului precum și distribuirea pachetelor alimentare, la necesitate. Serviciul este constituit din 11 cantine, amplasate în 11 localități din 10 raioane și oferă sprijin pentru 470 beneficiari.

Serviciul Prevenție și Monitorizare (sprijin familial) este orientat spre susținerea familiilor cu copii întru prevenirea și/sau depășirea situațiilor de risc, în vederea asigurării creșterii și educației copilului în mediul familial. Serviciul intervine în situații de criză , susține și încurajează familiile pentru a depăși situațiile dificile, astfel încât să-și poată îngriji copiii, oferindu-le condiții, un mediu adecvat pentru creștere și dezvoltare.

Newsletter Donează