Serviciul de Plasament de tip rezidențial pentru persoane vârstnice

Pentru asigurarea unei îngrijiri extinse a vârstnicilor din familiile social-vulnerabile, în anul 2009 a început construcția Centrelor Multifuncționale. Astfel și-au început activitatea cele 8 Centre Multifuncționale din localitățile: Sănătăuca, Congaz, Dubăsarii Vechi, Lăpușna, Pleșeni, Taraclia, Tudora și Văleni.
În cadrul Centrelor Multifuncționale se prestează următoarele tipuri de servicii:
- Serviciul socialde plasament pentru persoane vârstnice” care acoperă nevoi de alimentație, asistență medicală, asistență igienico-sanitară, consiliere psiho-socială și agrement pentru 14 beneficiari (capacitatea maximă a unui centru).
- Serviciul social de zi pentru persoane vârstnice– oferă servicii de alimentație, asistență pentru respectarea igienei personale, consiliere psiho-socială, agrement, reabilitare și (re)integrare socială pentru 10 beneficiari per centru.
- Serviciul social de zi pentru copii în situație de risc” – prestează servicii de alimentație, formarea deprinderilor de viață independentă, dezvoltarea abilităților cognitive, de comunicare și comportament, suport în studierea și asimilarea programelor de studii, orientare profesională, consiliere și reabilitare psihosocială a beneficiarului, petrecerea timpului liber, facilitarea accesului la servicii din comunitate (educație, sănătate, cultură etc.), consolidarea abilităților părintești în creștere și educare, alte servicii, în funcție de necesitățile beneficiarilor.

Menirea Centrelor este de a oferi protecție socială beneficiarilor, pentru depășirea situației de dificultate și îmbunătățirea calității vieții acestora, prin activități de îngrijire, reabilitare și (re)integrare socială a copiilor și a persoanelor vârstnice, în baza evaluării necesităților.

Newsletter Donează